Fra venstre: Imam Osman Mehmedovic fra Det islamske felleskapet Bosnia og Herzegovina i Norge, leder Elin Kyseth i Frelsesarmeen i Trondheim, leder Dag Aakre ved Kirkelig Dialogsenter, prest Markus Schultze-Florey i Kristensamfunnet, biskop Herborg Finnset i Nidaros i Den norske kirke, Randi Hoff Braaten-Jakobsen fra Human-Etisk Forbund, biskop Erik Varden i Trondheim stift i Den katolske kirke og biskop Jan Peder Hegdal i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Foto: Rune Petter Ness

Håp og fellesskap