foto
Bensinstasjonen i Innherredsveien med det spesielle, bølgete taket sto i fare for å bli revet. Nå ser det ut til at de mest verdifulle delene av stasjonen blir tatt vare på. Foto: Trygve Lundemo

Utrolig, men sant: Politikerne er på rett vei