foto
Naboer klager på farlig skolevei og tungtrafikk på Bratsbergveien. Foto: Kim Nygård

Deponi-saken: Hvordan kan man ha tillit til politikere?