foto
På disse områdene rundt Øvre Rotvoll er det planlagt boligbygging i årene som kommer. Innleggsforfatteren mener eieren av området er lei av å være bonde og vil heller utvikle eiendommen sjøl med utsikter til milliardinntekter. Foto: ERLING SKJERVOLD

Matjorda på Rotvoll Øvre er landets beste og må vernes