foto
Håkon Bleken skriver innsiktsfullt om kunst og meninger, men hvordan han får tittelen på min kommentar til mer enn å antyde at eldre menn ikke «får'n opp», sier nok mer om Blekens lesning enn min mening, skriver Terje Eidsvåg.

Terje Eidsvåg svarer Håkon Bleken: Hans kunstsyn går rett i kjernen av slike diskusjoner