foto
Innleggsforfatteren er kritisk til måten Adresseavisen dekker asyl- og innvandringssaker, og viser til eksempelet med de som ville bryte loven og ansette papirløse. Foto: Faksimile av Adresseavisen

Mediekritikk og selvtekt