Mange benytter seg av Trondheim folkebibliotek. Etter jul får Trondheim sitt åttende bibliotek. Foto: Marthe Hårstad

Her møtes byens innbyggere for å bli utfordret