Et hvert samfunn har sin overbygning av lover, normer og kultur. Den legger føringer for psykiatriens faglige normative og lovregulerte bestemmelser.