foto
Å forveksle barnas innlevelse i fortiden med potensiell rekruttering i nåtiden, er å grovt undervurdere deres evne til refleksjon, skriver representanter for Stiklestad Nasjonale Kultursenter i dette svarinnlegget. Foto: LEIF ARNE HOLME

Lek og alvor på Stiklestad