foto
Utfordringene med sykdom, algeoppblomstring, lus og forurensning av nære kystområder krever nye løsninger for oppdrettsnæringen. I Trøndelag har Salmar allerede satset på havbasert oppdrett. Foto: Terje Svaan

Bransje med store vyer og mange utfordringer