foto
En undersøkelse viser at trønderske konfirmanter får i år 30 000 kroner i snitt . Men penger er ikke alt. En festdag med oppmerksomhet og hyggelig samvær med familie og slekt, betyr antagelig mye. Foto: Berit Roald

Det må være mulig å ta seg sammen. I hvert fall én dag.