Enhver regjering kan oppleve arbeidsløshet og høye strømpriser av utenforliggende årsaker.