Politikernes utspill om reduserte fartsgrenser i byen har så langt resultert i en snuoperasjon i bystyret, og påstander om at byen kveles av biltrafikk og ditto mengder eksos er etter min mening i beste fall en overdrivelse satt fram av politiske særinteresser.