Tanken på at jeg står som ansvarlig overfor en klasse om et års tid, skremmer meg.