Toget mellom Trondheim og Oslo bruker nesten en time lengre tid i dag enn for 22 år siden. Det viser at toget i mange år har vært altfor lavt prioritert.

Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet har ifølge NRK sett på reisetidene med tog mellom de største norske byene. Han har sammenliknet reisetiden med de raskeste togene i 2000 og 2022 og funnet at alle langdistansetog i Sør-Norge bruker mer tid i dag.

Toget bruker 50 minutter mer tid mellom Trondheim og Oslo. Fra Stavanger til Oslo tar det 49 minutter lengre tid. Reisetida mellom Bergen og Oslo er 21 minutter lengre i dag enn for 22 år siden.

Alle som tar toget over lange strekninger, har oppdaget at det er slik. Togene må ofte stoppe og vente på møtende tog. Flere avganger og dårlig infrastruktur fører til at kapasiteten blir sprengt. Få krysningspunkt betyr lang ventetid.

Utviklingen går i feil retning. Tog er den desidert mest miljøvennlige reisemåten. Mest mulig persontrafikk og godstransport bør gå på skinner. Vi burde derfor hatt en kraftig satsing på tog, også på lange strekninger. I stedet har politikerne i mange år vært mer opptatt av nye og dyre motorveier.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) snakket mandag på NRKs Dagsnytt 18 om hvorfor reisetiden har økt. Han forsvarte seg med at togtilbudet rundt de største byene er blitt rustet opp og at det har ført til en kraftig økning i togtrafikken der. Mye av økningen har skjedd rundt Oslo. Også Trønderbanen har fått flere passasjerer, men vi venter fortsatt på to avganger i timen mellom Trondheim og Steinkjer.

Det ene utelukker uansett ikke det andre. Vi trenger en mye kraftigere satsing også på lengre distanser. Naturvernforbundet mener myndighetene kan oppnå mye ved å bruke relativt små beløp, for eksempel slik at det blir flere krysningsmuligheter. Vi er enig.

Reisetida langs veiene blir ansett som svært viktig, siden rask transport er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Slik må politikerne også tenke om toget – som dessuten er uendelig mye mer klimavennlig.