Toget mellom Trondheim og Oslo bruker nesten en time lengre tid i dag enn for 22 år siden. Det viser at toget i mange år har vært altfor lavt prioritert.