Leger ved St. Olav vet ikke om røntgensvar og annen kritisk informasjon kommer fram til rette vedkommende.