Wannsee-konferansen: 16 framtredende tyske menn og en kvinnelig referent la i 1942 planene og mye av grunnlaget for nazistenes forsøk på å drepe alle jødene i Europa. Bildet er fra den tyske, kinoaktuelle filmen om konferansen. Foto: JULIA TERJUNG

De som fikk med folk på massedrap