O. Reitan, du som er på Lade gård! Takk for vårt daglige kneippbrød!