Forsinkelsene med ny E6 fra Ranheim til Værnes er en skandale. Tre år etter byggestart står det bom stille. Det er på høy tid å granske hva som har skjedd.

Byggingen av veien startet for tre år siden, men det har ikke skjedd noe som helst på ett og et halvt år.

Tidlig i mai i 2022 stoppet veiarbeidet fordi det gikk et leirskred rett øst for Stavsjøfjelltunnelen i Malvik. I sommer brøt Nye Veier og den spanske entreprenøren Acciona kontrakten.

Dermed er det blitt enorme forsinkelser på nye E6. Første del skulle etter de opprinnelige planene vært ferdig for ei uke siden. Siste etappe skulle vært ferdig i 2025.

Utbyggingsdirektør Espen Almlid sa til Adresseavisen i juni at selskapet hadde «god tro» på at veien ikke vil bli mer enn to år forsinket. Nye Veier arbeider fortsatt ut fra det. Fra leirskredet gikk til E6 mellom Ranheim og Værnes står ferdig, vil det i så fall ha gått mer enn fem år.

Flere tog ville gjort situasjonen bedre og ført til mindre biltrafikk. Men også her kan vi bruke ordet skandale. To tog i timen på Trønderbanen fra Trondheim til Steinkjer har vært en målsetning i mange år, men det er fortsatt helt i det blå når – og om – vi får det.

Flere tog ville gjort det mye lettere og mer klimavennlig å reise. I ei tid med klima- og naturkrise må togene prioriteres mye høyere enn i dag.

E6-skandalen er så alvorlig at vi trenger en uavhengig gransking av det som har skjedd. En rekke spørsmål trenger svar: Har Nye Veier planlagt godt nok? Hva er risikoen ved å bygge vei der det gikk leirskred? Valgte Nye Veier riktig entreprenør? Hvor mye dyrere blir nye E6 når den blir forsinket i to år eller mer? Prisen ble for flere år siden anslått å bli 5,9 milliarder kroner pluss moms. Det er et enormt beløp.

Mens vi venter på en gransking, håper vi at en ny entreprenør kommer på plass og at veiarbeidet kan starte igjen så snart som mulig. Skandalen på E6 må snart ta slutt.

En formulering i denne lederen er korrigert fredag ettermiddag. Nye Veier og entreprenøren Acciona brøt formelt kontrakten sommeren 2023. En tidligere versjon av lederen ga inntrykk av at kontrakten ble opphevet i fjor.