Dokumentasjon av russiske soldaters framferd mot sivile i Ukraina må få konsekvenser for de ansvarlige.