Regjeringa får stadig nye uvenner. Nå er det kystopprør i Trøndelag. Men i Trondheim er man mest opptatt av om det skal hete Torget eller Torvet?