Naturressursene tilhører alle. Derfor er det rimelig at de som tjener store penger på disse ressursene, betaler mer i skatt.