Justismordet på Viggo Kristiansen viser dessverre at norske medier ikke lærte nok av Fritz Moen-saken.