For tre år siden satte NTNU seg som mål å bli blant de ti beste teknisk-naturvitenskapelige universitetene i Europa innen 2020. På den mest kjente universitetsrankingen havnet NTNU i fjor på nummer 146 i Europa.