foto
Verken politikerne, bedriftseierne eller mannen i gata ser ut til å ta inn over seg at tapet av natur og arter også er en alvorlig trussel mot vår felles framtid, skriver Stein Arne Sæther. Foto: Lillian Skjevikdal

Naturen kollapser i skyggen av klimakampen