foto

Åpenhjertig kommuneoverlege Tove Røsstad: – Jeg er skittlei