foto
Trøndelags aller mest trafikkerte veistrekning kan få kollektivfelt. Foto: Terje Svaan

Aps fraksjonsleder for vei: Her er Trøndelags viktigste innspill til ny nasjonal transportplan