Det er en kjensgjerning at i høytider blir ofte de ensomme enda mer ensomme. Ensomhet er vondt og ensomhet rammer både unge og gamle, skriver innleggsforfatteren. Foto: Privat

Nå er det påske, en litt annerledes påske