foto
Norsk landbruk må ikke bli et forhandlingskort i kampen for å sikre norsk fiskeeksport, skriver .Kari Åker, leder av Bondelaget i Trøndelag. Foto: Håvard Jensen

Trønderske politikere – kom på banen nå!