foto

«Retten» til å krenke religiøse mennesker mens rettsstaten knaker i sammenføyningene