foto
Det pågår en kamp om foordeling av pengene i Helse Midt-Norge. Regionrådene på Møre reagerer på at fordelingsnøkkelen endres. Foto: Vegard Eggen

Krav om innføring av fordeling for Helse Midt-Norge