I et innlegg i Adresseavisen 4. august uttrykker Signe Sæther Bekkvik, nestleder i Trondheim Døveforbund stor skuffelse over at det ikke var tegnspråktolker på plass ved Olavfestdagene. Dette er en skuffelse vi både forstår og deler. Både vi, Døveforeningen og andre organisasjoner, samt arrangører, ønsker å legge til rette for tolkning av arrangementer og bidra til et bedre universelt utformet samfunn.

I år hadde vi dessverre ikke tilgjengelige ressurser til å reservere egne ansatte tolker til universell utforming av Olavsfestdagene. Bestillingen ble derfor også lagt ut til alle frilanstolker, men det var dessverre ingen frilansetolker som meldte seg til å ta disse oppdragene. Vi kan ikke svare nei til arrangør før frilanstolkene har fått tid til å melde sin interesse.

Hilde Haugnes, seksjonsleder tolk, NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag. Foto: Privat

NAV Hjelpemiddelsentral må gjøre prioriteringer i bruk av den tilgjengelige tolkeressursen. Det som er høyest prioritert er tolkning i arbeidsliv, i utdanning, lege/ helse og andre viktige hendelser i livet til enkeltmennesker. Så lenge vi har kapasitet vil vi også bidra med tolkning ved arrangementer.

Et eget tolkeregister for tegnspråktolker er under utarbeidelse. Det vil bidra til at arrangører også kan inngå avtaler med tolker direkte.

Vi ønsker å ha jevnlige samarbeidsmøter med Døveforeningen i Trondheim. Vi hadde et møte i våres og skal ha et nytt møte rett etter sommeren. Jeg opplever at det er et ønske om at vi på hver vår måte kan dra i samme retning for å få flere tolkeressurser slik at enda flere får tolk når de ønsker det.

Vi har kommunisert med arrangør undervegs etter at bestillingen kom til oss. Vi kommer til å se nærmere på den kommunikasjonen som har vært, og se etter forbedringer internt for vi ønsker å være åpen og tydelig i vår kommunikasjon.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe.