foto
Som student gleder det meg å sjå at dette vert prioritert av den nye ministeren for høgare utdanning, skriv debattanten. Foto: PRIVAT

Borten Moe må hindre aukande bruk av engelsk, ein trussel mot akademia