foto
Reindriftssamer fra Fosen i Høyesterett Foto: Anne Olive Karlsen

Hva forstår disse rettens folk om reindrift og urfolks kultur?