foto
Rødt spør fylkesordfører Tore O. Sandvik om hvordan Trøndelag fylkeskommune jobber for å følge opp vedtaket om trekke Norge ut av uetiske investeringer fra oljefondet. Foto: Christine Schefte

Rødt vil trekke oljefondet ut av okkuperte områder