foto
Skal kommunene som nå eier Trønderenergi være ledende i privatisering av eksisterende kraftproduksjon? Spør Sp-politikeren. Foto: Privat

Oppsplitting av Trønderenergi – er det så lurt?