Spriket mellom det vi helsesykepleiere skal gjøre og det vi i realiteten får gjort, blir større og større.