foto
Foto: Fremantle / NRK

Det finnes en «Exit» for de aller rikeste