Ungdommer filmer sex og legger det ut på nettet. Lærere, foreldre og politi: Hvor vanskelig kan det være å gjøre noe med dette?