foto
Grundig gjennomgang av strømbruddet: «En del av denne gjennomgangen er å lytte til kritikk og spørsmål fra samfunnet rundt oss» skriver Bjørn Rune Stubbe, som er nettdirektør Trønderenergi Nett.

Vi har satt igang en grundig gjennomgang av hvorfor strømbruddet oppsto, og hvordan vi håndterte det