Morten Langfeldt Dahlback er rasende over at en «tidligere trim-dronning» ytrer seg om krigen i Syria, og går til usaklig angrep både på meg, Rødt Strinda og til og med på publikum.

Jeg holdt innledning på Rødt Strindas paneldebatt på Kulturtorget 11.6.2017. Møtet var åpent og gratis, altså kunne alle som ville komme og ytre seg i debatt. Det var ikke en ledig stol å oppdrive da de nær 200 hadde satt seg til. Suget etter kunnskap om Syria er stort.

LES OGSÅ: En jevn strøm av konspiratorisk søppel

Filosof og skribent Morten Langfeldt Dahlback er mest sugen på diktatur. Han vil diktere hvem som skal få lov til å ytre seg og hva det er «innafor» å mene. Høy puls er jo det jeg jobber med til daglig, men ikke av den sorten som Langfeldt Dahlback ser ut til å ha lidd under mens han skrev innlegget sitt. Han er rasende over at en «tidligere trim-dronning» ytrer seg og går til usaklig angrep både på meg, Rødt Strinda og til og med på publikum.

Han har klippet og limt litt fra gamle aviser og går ikke av veien for å lyve. Han påstår at «motdebattantene Ivar Espås Vangen (Rødt) og Kamiran Khalil var riktignok kritiske, men de fikk knapt tid til å imøtegå påstandene hennes». De var hverken kritiske eller uenige, snarere tvert imot. Rødt skal være mot imperialisme og kolonialisme. Av det følger det at man forsvarer Syrias rett til å forsvare seg mot angrep og terrorisme.

Jeg tror Langfeldt Dahlback er redd for at flere skal begynne å tenke selv. Gjør du det, er det nemlig ikke komplisert å gjøre seg opp en mening om krigen mot Syria. Presentasjonen min besto av verifiserbare fakta med spesielt fokus på mediene og norsk politikk. Dette er selvsagt lett å finne ut av selv, det hele ble filmet og ligger på YouTube Langfeldt Dahlbacks usannheter og pinlige og sjikanøse påstander kan derfor lett parkeres.

Verdier og prinsipper: Om du mener at suverenitet, ukrenkelige landegrenser og internasjonal lov skal respekteres, er det enkelt å vite forskjell på rett og galt i denne sammenhengen. Er Syria en suveren nasjon med ukrenkelige landegrenser? Ja. Er det brudd på internasjonale lover og Folkeretten å bruke vold mot landet og/eller ha soldater inne i landet? Ja.

Krigens mål: Krigen mot Syria har som mål å dele opp landet i små, kontrollerbare sekteriske stater ved bruk av radikale islamistiske krigere. Dette leses i CIA-dokumenter fra 1986 som ligger fritt tilgjengelig. 60 av Norges beste soldater trener opp terrorister i Syria. Norge bryter internasjonal lov.

Sanksjoner som dreper: USA og EU initierte sanksjoner mot Syria i 2011. Norge sluttet seg til dem. Sanksjonsloven gir regjeringen fullmakt til dette uten å drøfte det i Stortinget. Folket holdes dermed utenfor. Ifølge FN er sanksjonene mot Syria verre enn de Irak ble utsatt for, de drepte én million mennesker, halvparten barn. Sanksjoner er kollektiv straff. Det er brudd på Genèvekonvensjonene. Regjeringen opprettholder sank-sjonene, vel vitende om at de tar livet av barn, kvinner og menn.

Ord skaper holdninger: Media går i takt med norsk utenrikspolitikk og det er «Assad må gå». Etter 10 år ble han plutselig «diktator» og regjeringen «regime». Syria hadde 8.5 millioner utenlandske turister i 2010, men ble omtalt som «det lukkede landet». Slik formes holdninger og meninger. Målet er at vi folket skal godta at landet angripes «i det godes navn». Vi har sett det samme før. Når landet ligger i ruiner og landets leder drept, blir løgnene avslørt, slik som i Irak og Libya. Men krigen mot Syria har vart så lenge at løgnene fra presse og politikere blir avslørt underveis.

Bistandsbløffen:«Norge gir 10 milliarder til Syria», sier Solberg. Det er usant. UDs tilskuddsportal viser at Norge gir 0 kroner til Syria. Alle penger til «Syria» gis til organisasjoner som utelukkende opererer i islamistkontrollerte områder hvor alt kontrolleres av Al Qaida- bander. Terroren og beleiringen fortsetter driften med norske skattekroner. Det er brudd på norsk lov å støtte terror.

Områdene styres etter sharialov og står i sterk kontrast til vanlige syreres liv. Kvinner må gå med nikab og holde seg hjemme. I Syria for øvrig har kvinner de samme rettigheter og muligheter som menn. Det er dette syriske kvinner og menn sloss for, sin «way of life».

Norske diplomatiske forbindelser med Syria må gjenopptas, soldatene må hjem og vi må gjøre det vi kan for å omgå sanksjonene. Det er fullt mulig om vi samarbeider med FN. Støtten til terroristkontrollerte områder må opphøre.

Jeg oppfordrer til å se innlegget mitt på Youtube, det er veldig interessant.

Kari Jaquesson