Folk som rakker ned på harryhandling kan ta seg en (dyr) bolle.