foto
Klæbuordfører Kirsti Tømmervold (til venstre) vil likevel ikke stå på Trondheim Aps liste til høstens valg. Tidligere har også Milian Myraunet (øverst til høyre) og Ellen Reitan (nederst til høyre) sagt at de trekker seg fra lista. Når tre av partiets ti listetopper velger å trekke seg mellom nominasjonsmøtet og innleveringen av listen, forteller det om dype konflikter internt i Trondheim Ap, skriver vår kommentator. Foto: ARKIVFOTO

Ap-bråket kan de takke seg selv for