Jeg har gjort noe så etterspurt og politisk og markedsmessig korrekt som å starte foredling og salg av sjømat.