Ideen om en nettbasert rute- og trafikktjeneste for hele landet er meget god. Når NRK nå trekker seg fra samarbeidet, kan prosjektet bli enda bedre.