foto
Miljøveileder Tonje Næss ved Sjetne skole. Foto: Mariann Dybdahl

Det skal være rom for å kritisere jobben