Det kler oss dårlig å være en nasjon av sarte, hårsåre, lettkrenkede stakkarer. Alternativet til politikere som tabber seg ut en gang iblant, er så mye, mye verre.