Kanskje skal vi legge til rette for at folk som ikke har forutsetninger til å yte fullt ut likevel får delta med utgangspunkt i de forutsetningene de har. Eller gå enda lenger – kreve at folk deltar fremfor å motta passive trygde- og sosialytelser.