Menighetene som hadde vært splittet i ulike kirkestrider i årene før krigen, sto nå samlet i kirkekampen mot den nazistiske staten.