Et viktig tilskudd til det norske mediebildet ble lansert onsdag, da Faktisk.no la frem sine første funn.